บริษัท พี แอนด์ พี อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งภายในประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้านำเข้าและขนส่งสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศ โดยมี บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร เทรด จำกัด ที่ประกอบธุรกิจ Logitics Service Provider เป็นบริษัทในเครือสามารถดำเนินการร่วมกันมีลักษณะที่เป็นบริการแบบ One Stop Service

การดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ คุณภาพ รวดเร็ว ต่อการส่งมอบสินค้า ของบริษัท P & P INTER TRANSPORT CO.,LTD. ยึดนโยบายสำคัญดังนี้ คือ
1. การดำเนินการขนส่ง ให้ความสำคัญกับบริการที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่สินค้าของลูกค้า
2. การดำเนินการตอบสนองและสนับสนุนหมายกำหนดการของลูกค้าที่ใช้บริการ
3. การดำเนินการควบคุม ภายใต้ระบบการสื่อสารและมีการติดตามสถานะ (GPS Tracking) ด้วยการทำงานที่ติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดระยะเวลาทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
TRANSPORT RATE

PORT OF LOADING

PORT OF DISCHARGE

TRUCK TYPEขอบเขตการให้บริการของเรา

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY
Service

1. บริการรับส่งสินค้าการนำเข้า - ส่งออก

Service

2. บริการทั่วประเทศไทย

Service

3. ราคาค่าขนส่งที่ยุติธรรม

Service

4. สะดวก รวดเร็ว ในการส่งมอบสินค้า

Service

5. ความรับผิดชอบต่อสินค้า

Service

6. ความปลอดภัยในตัวสินค้า


บุคลากรที่ให้คำปรึกษาและรายละเอียดศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์

081-9116111

นางลัดดา ภานุพรประพงศ์

081-9212933

พีร์ ธรรมาภิรานนท์

02-350-2512-6


ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY