ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY

P&P PORTAL WEB APPLICATION

Platform P&P PORTAL เป็น Web Application นวัตกรรมสำหรับการบริการการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับลูกค้าของบริษัทใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าและส่งออกให้ทราบถึง Status ของงาน ข้อมูลการขนส่ง ภาพการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์หรือภาพการขนส่งสินค้า ข้อมูลเรือเข้าหรือเรือออก การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบสามารถค้นหาโดยสะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY
“ใช้งานง่าย ประโยชน์เยอะ” Platform P&P PORTAL

ระบบภายในของ Platform P&P PORTAL อำนวยความสะดวกสบาย สามารถทำงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ลดเวลา แรงงาน และความผิดพลาดด้านเอกสาร สามารถติดต่อสื่อสารในระบบอย่างรวดเร็ว และที่แตกต่างจากบริการอื่นคือผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะสามารถวางแผนงานล่วงหน้าเนื่องจากทราบข้อมูลและตำแหน่งของการนำเข้าและส่งออกสินค้า

การเข้าใช้ระบบ P & P PORTAL

ข้อตกลงในการใช้ระบบ
1.ท่านต้องเป็นผู้ใช้บริการการนำเข้าสินค้ากับบริษัท
2.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะข้อมูลการนำเข้าสินค้าของบริษัทท่านเท่านั้น

ท่านที่สนใจใช้งานระบบ P & P PORTAL

สามารถติดต่อขอรายละเอียดของระบบและ User name, Password ได้ที่
นางสาวนัชพร ม่วงอ่อน (Admin)
Mobile : 091-8676851
E-mail : import_int@onestopim-ex.com
Telephone :(66) 0-2350-2512-16

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY