บริการเจรจาซื้อ-ขายสินค้าระหว่างประเทศ

ภาษาและเอกสารเป็นความกังวลของคุณ เราแก้ปัญหาได้การนำเข้าสินค้า

ไม่ว่าคุณต้องการซื้อสินค้าผ่าน Cross Border E-commerce ที่ไหน มันยุ่งยากคุณไม่ถนัด ไม่ชำนาญเนื่องจากต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร ภาษา การขนส่งและเอกสาร เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญประมวลอยู่ในตัวเรา เรายินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสำเร็จทางการค้าของคุณ สำหรับสินค้าจีนเรามีตัวแทนเรือรับสินค้าใน 10 เมืองท่าสำคัญของจีน

PURCHASE ORDER
ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY