สร้างโอกาสการซื้อและขายใน Marketplace


ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องปกติธรรมดา เนื่องจากการค้าออนไลน์ผ่าน Marketplace Platform เช่น ALIBABA.COM, AMAZON.COM, E-BAY.COM, T-MALL.COM หรือ JDCOM และอีกหลายเว็บไซด์มากมาย การค้าออนไลน์ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันง่าย สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
- การซื้อสินค้าเพื่อการนำเข้าและขายสินค้าภายในประเทศ
- การขายสินค้าเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ
ท่านต้องการสร้างโอกาส เราให้รายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อการซื้อ (นำเข้าสินค้า) และการขาย (การส่งออกสินค้า) ผ่าน Marketplace

ALIBABA
คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าเว็บไซต์
- การสั่งซื้อสินค้า / การนำเข้าสินค้า
- การขายสินค้า / การส่งออกสินค้า
DOWNLOAD
Thumbnail [200x250]
AMAZON
คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าเว็บไซต์
- การสั่งซื้อสินค้า / การนำเข้าสินค้า
- การขายสินค้า / การส่งออกสินค้า
DOWNLOAD
Thumbnail [200x250]
BONANZA
คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าเว็บไซต์
- การสั่งซื้อสินค้า / การนำเข้าสินค้า
- การขายสินค้า / การส่งออกสินค้า
DOWNLOAD
Thumbnail [200x250]
Qoo10.jpg
คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าเว็บไซต์
- การสั่งซื้อสินค้า / การนำเข้าสินค้า
- การขายสินค้า / การส่งออกสินค้า
DOWNLOAD
Thumbnail [200x250]
ETSY
คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าเว็บไซต์
- การสั่งซื้อสินค้า / การนำเข้าสินค้า
- การขายสินค้า / การส่งออกสินค้า
DOWNLOAD
Thumbnail [200x250]
E-BAY
คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าเว็บไซต์
- การสั่งซื้อสินค้า / การนำเข้าสินค้า
- การขายสินค้า / การส่งออกสินค้า
DOWNLOAD
Thumbnail [200x250]
ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY