ระบบ P&P E- Tracking (Import)
LOGIN Import-E-tracking

ระบบ P&P E- Tracking(Import) ระบบติดตามสถานการณ์นำเข้าสินค้าที่บริษัทฯได้ให้บริการผู้นำเข้าสินค้าผ่าน Web Application ที่ตอบสนองสถานะข้อมูลและภาพสินค้าขณะที่บริษัทฯดำเนินการบริการนำเข้าสินค้า เพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีข้อจำกัดของเวลา สถานที่ทำให้การควบคุมการทำงานและ
การวางแผนจัดการสินค้าสะดวกเป็นปัจจุบัน

บริษัทฯประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างการดำเนินการ ผู้นำเข้าสินค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ การดำเนินงานและรายงานการขนส่งสินค้า ตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลาว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดจาก P&P E- Tracking (import) โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อมายังพนักงานของเรา.

ประโยชน์ที่ผู้นำเข้าจะได้รับจากระบบ E-Tracking (import)

1.สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบ ควบคุมได้ตลอดเวลา
2.ความสะดวกสบาย การเข้าถึงสถานะของการนำเข้าและข้อมูลสินค้าได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
3.ลดขั้นตอนในการประสานงานการรายงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนลง
4.การวางแผนการผลิตและกระจายสินค้าจากข้อมูลที่ได้รับแบบ Real Time
5.ระบบ E-Tracking (import) จะบันทึกข้อมูลต่างๆ ของการทำงานทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
6.ระบบจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า

การเข้าใช้ระบบ E-Tracking (import)

ข้อตกลงในการใช้ระบบ
1.ท่านต้องเป็นผู้ใช้บริการการนำเข้าสินค้ากับบริษัท
2.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะข้อมูลการนำเข้าสินค้าของบริษัทท่านเท่านั้น

ท่านที่สนใจการใช้ระบบ E- Tracking (Import)

ท่านที่สนใจการใช้ระบบ E- Tracking (Import)
สามารถติดต่อขอรายละเอียดของระบบและ User name, Password ได้ที่
1.คุณสมพร แกมนิรัตน์ หัวหน้าแผนกOne Stop Import
Mobile : 081-8233208
Telephone :(66) 0-2350-2512-16
E-mail : customs_imp@onestopim-ex.com
2.นายศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์ (Admin)
Mobile : 081-9116111
Telephone :(66) 0-2350-2512-16
E-mail : sak.pandp@onestopim-ex.com
3.นางสาวนัชพร ม่วงอ่อน (Admin)
Mobile : 091-8676851
E-mail : customs_imp@onestopim-ex.co
Telephone :(66) 0-2350-2512-16