บริการจองเรือขาเข้าต้นทุนต่ำ


10 เมืองท่าสำคัญของจีน ที่ตัวแทนเรือพัธมิตรธุรกิจของเราพร้อมบริการรับบรรทุกสินค้า ลูกค้าสามารถจองเรือขาเข้าเพื่อควบคุมต้นทุนการขนส่งสินค้าที่ต่ำ บริการที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน

SCHEDULE FROM CHINA

MAIN PORT TO BKK(PAT) THAILAND

LOCAL CHARGE FREIGHT T/T COUNTRY THC CFS STATUS FACILITY PCS (IF ANY) HANDLING D/O FEE
MORE DETAIL FREE 9 DAYS QINGDAO    THB 450/W-M    THB 450/W-M    THB 150/W-M    THB 150/W-M   THB 100/W-M    -    THB 1250/SET
MORE DETAIL FREE 9 DAYS NINGBO    THB 400/W-M    THB 400/W-M    THB 150/W-M    THB 150/W-M   THB 100/W-M    -    THB 1250/SET
MORE DETAIL FREE 8 DAYS SHANGHAI    THB 420/W-M    THB 420/W-M    THB 150/W-M    -   THB 100/W-M    -    THB 1300/SET
MORE DETAIL FREE 6 DAYS SHENZHEN    THB 420/W-M    THB 420/W-M    THB 150/W-M    -   THB 100/W-M    THB 200/SET    THB 1250/SET
MORE DETAIL FREE 6-12 DAYS GUANGZHOU    THB 450/W-M    THB 450/W-M    THB 150/W-M    -   THB 100/W-M    -    THB 1300/SET
MORE DETAIL USD 3/CBM 12 DAYS FOSHAN    THB 450/W-M    THB 450/W-M    THB 150/W-M    THB 150/W-M   THB 100/W/M    -    THB 1250/SET
MORE DETAIL FREE 17-20 DAYS TIANJIN    THB 420/W-M    THB 420/W-M    THB 250/W-M    THB 150/W-M   THB 100/W-M    THB 120/W-M    THB 1200/SET
MORE DETAIL USD 3/CBM 12 DAYS ZHONGSHAN    THB 420/W-M    THB 420/W-M    THB 200/W-M    -   THB 100/W-M    -    1300/SET
MORE DETAIL USD 3/CBM 8 DAYS XIAMEN    THB 450/W-M    THB 420/W-M    THB 150/W-M    -   100/W-M    -    THB 1250/SET
MORE DETAIL USD 7/CBM 14 DAYS FUZHOU    THB 420/W-M    THB 450/W-M    THB 150/W-M    -   THB 100/W-M    -    THB 1300/SET

FREIGHT/LOCAL CHARGE (ตรวจสอบต้นทุน)

คุณนายิกา (ตั๊ก ) Tel : 087-8021919
E-mail : pandp@onestopim-ex.com
Telephone :(66) 0-2350-2512-16