บริการจองเรือสินค้าขาออก


เพื่อการบริการส่งออกสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ณ จุดเดียว Booking, Shipping-Particular,
ตรวจสอบ-รับ-ส่ง Bill of Lading

PORT COUNTRY
MORE DETAIL AUSTRALIA
MORE DETAIL CHINA (RE HONG KONG)
MORE DETAIL EASTERN EUROPE
MORE DETAIL INTRA-ASIA
MORE DETAIL JAPAN OUT PORT,CENTRAL & SOUTH AMERICA
MORE DETAIL MEDITERRANEAN
MORE DETAIL NEW ZEALAND & PACIFIC ISLAND
MORE DETAIL NORTHEN EUROPE
MORE DETAIL SCANDINAVIA
MORE DETAIL SWITZERLAND
MORE DETAIL U.S.A
MORE DETAIL OTHER

FREIGHT EXPORT (ตรวจสอบต้นทุนค่าระวางบรรทุก)NAME   

E-MAIL

Telephone number

WEIGHT   

COMMODITY (สินค้า)   

เทอมซื้อขาย(Trade Team) :  
ท่าเรือที่ส่งออก

PORT DESTINATION      

ปริมาณสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือ

 • เจ้าของสินค้าหลายรายบรรจุตู้ฯ (LCL)
 • ปริมาณลูกบาศก์เมตร (กว้าง x ยาว x สูง : M) :      CBM

  เช่น 1.2x0.95x1.5 M จำนวน 2 กล่อง เท่ากับ 3.42 CBM

      

  คุณนายิกา (ตั๊ก ) Tel : 087-8021919
  E-mail : pandp@onestopim-ex.com
  Telephone :(66) 0-2350-2512-16