OCEAN FREIGHT

การขนส่งทางทะเลระบบคอนเทนเนอร์ในการส่งออกสินค้า

โรงงานผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ส่งออก (Export) เมื่อตกลงซื้อขายสินค้าเสร็จเรียบร้อย เมื่อได้รับเอกสารการสั่งซื้อ (Purchase Order) จะมีรายละเอียดการส่งมอบสินค้าทางเรือ อากาศ ทางรถยนต์ ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า Trade Term เช่น FOB , CIF เป็นต้น วิธีการชำระเงิน เช่น L/C, T/T โรงงานก็ดำเนินการผลิตหรือผู้ส่งออกก็ดำเนินการจัดหาสินค้าบริษัท บริการจัดทำเอกสารการค้า Proforma Invoice , Packing List, Booking Vessel ในรูปแบบการขนส่งทางเรือระบบตู้คอนเทรนเนอร์เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะสามารถขนสินค้าคราวละมากๆได้

ติดต่อเรา บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด Logistics Service Provider บริการส่งออกสินค้าครบวงจร (One Stop Service) เป็นตัวแทนดำเนินการขนส่ง เอกสารและพิธีการศุลกากรที่ได้มาตรฐานที่ดำเนินการมากกว่า 29 ปี พร้อมบริการโปรแกรม P&P POTAL (EXPORT SYSTEM) ที่ทันสมัย ลูกค้าสามารถติดตาม ตำแหน่ง, ข้อมูล, เอกสาร, ภาพ, ระบบจัดเก็บเอกสาร (Storage Document) และสามารถควบคุม วางแผนงานผ่านโปรแกรม P&P PORTAL (EXPORT SYSTEM)
LCL (Less Than Container Load)

การขนส่งแบบแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียว
ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลายรายรวมกันFCL (Full Container Load)

การขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้โดยมีเจ้าของเพียงรายเดียว
เหมาะกับการค้า E-commerce และ SME

QUOTATION VESSEL EXPORT

รับสินค้าต้นทาง

  
  
  
  

PLACE OF LOADING

PORT OF DELIVERY

  
  
  
  
  

ระบบการคิดค่าบริการ ส่งออกทางเรือ

1. การบริการแบบ One Stop Export

1.1 ค่าบริการแบบตู้รวม LCL (Less than Container Load)
1.2 ค่าบริการแบบเต็มตู้ FCL (Full Contrainer Load)

2. การบริการแบบเฉพาะผ่านพิธีการศุลกากร (Customs clearance Service)

2.1 ค่าบริการแบบตู้รวม LCL 20' 40' ซื้อราคา CIF ผู้ขายรับผิดชอบการขนส่งจัดเรือเอง
2.2 ค่าบริการแบบเต็มตู้ FCL 20' 40' ซื้อราคา CIF ผู้ขายรับผิดชอบการขนส่งจัดเรือเอง
บริการที่สะดวกสบายแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) สำหรับลูกค้าสำคัญของเรา
1. Contact

  ผู้ซื้อ(Importer) ติดต่อซื้อสินค้ากับผู้ขาย (Exporter) ราคา FOB หรือ Ex-work, Purchase Order, Proforma Invoice พี แอนด์ พี ช่วยเจรจาได้

  BUYER CONTACT TO SUPPLIER ODER THE GOODS,AFTER GET THE PROFORMA INVOICE FROM SUPPLIR PLEASE

2. Type of payment

  กรณีชำระผ่านธนาคาร L/C, D/P, D/A

  L/C : LETTER OF CREDIT
          D/P : DELIVER DOCUMENTS AGAINST PAYMENT
          D/A : DELIVER DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE

3. Invoice, Packing List

  ผู้ส่งออกทำการผลิต บริษัทจัดทำเอกสารการค้า อินวอยซ์, แพคกิ้งลิส

   YOU CAN FOCUS ON PRODUCTION WHILE WE MAKE INVOICE AND PACKING LIST FOR YOU.

4. Booking Sea Freight/ Air Freight

  บริษัทบริการจองเรือ ประสานงานบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือส่งสินค้าไปยังท่าที่ส่งออก

  WE CAN BOOK SEA FREIGHT FOR YOU.

5. Export Entry

  จัดทำใบขนสินค้าขาออก, ใบกำกับการขนย้าย (กรณีสินค้าบรรจุที่โรงงาน) นัดหมายการรับ-ส่งสินค้า

   WE ISSUE EXPORT ENTRY, DELIVERY ORDER AND SCHEDULE PICKUP AND TRANSPORT GOODS.

6. Report System

  บริษัทมีระบบรายงานสถานะของงานโดยภาพและรายละเอียด ในระบบเพื่อให้ผู้ส่งออกตรวจสอบและรับทราบรายละเอียดต่างๆในทุกสถานที่ทุกเวลา

   YOU CAN TRACK YOUR GOODS ANYTIME ANYWHERE BY OUR WEB APPLICATION. THERE ARE PICTURES AND INFORMATION.

7. Health Certificate, Certificate of origin

  บริษัทจัดทำและดำเนินการออกฟอร์มและฟอร์มอื่นๆตามความต้องการของผู้ซื้อ

   HEALTH CERTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN. WE CAN ISSUE HEAITH CARTIFICATE, CERTIFICATE OF ORIGIN AND ANY FORMS THAT YOU NEED.

8. Bill of Collection

  นำเอกสารทั้งหมดเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อผ่านธนาคารในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่านธนาคาร : L/C, D/P, D/A หรือการส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดเพื่อเรียกเก็บเงินผู้ซื้อและส่งสำเนาเอกสารผ่านระบบอีเมล์

   IN CASE YOUR CUSTOMERS USE L/C,D/P OR D/A TERM OF PAYMENT, WE WILL COLLET EVERY NEEDED DOCUMENTS AND PRESENT IT TO THE BANK TO RECEIVE PAYMENT FOR YOU.

9. Close Job

  จบการทำงานและทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บค่าใช้บริการแก่ผู้ส่งออก (Exporter)

  SUMMARIZE THE EXPENSES AND SEND YOU THE INVOICE.บริการส่งออกสินค้าครบวงจรด้วยการขนส่งทางเรือ EXPORT BY SEA FREIGHT (ONE STOP SERVICE)

5 ขั้นตอนบริการส่งออกสินค้าSTEP 01

ลงทะเบียนศุลกากร

ลงทะเบียนศุลกากร

* บุคคล
* ร้านค้า
* บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

STEP 02

จัดทำเอกสารการค้า

จัดทำเอกสารการค้า

* จองเรือ/เครื่องบิน
* จัดทำ Invoice
* จัดทำ Packing List

STEP 03

พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากร

* ใบขนสินค้าขาออก
* ใบกำกับการขนย้าย

STEP 04

บรรจุตู้/เรือออก

บรรจุตู้/เรือออก

* นำสินค้ามาบรรจุท่าเรือ
* ลากตู้ไปบรรจุที่โรงงาน

STEP 05

เอกสารเรียกเก็บเงิน

เอกสารเรียกเก็บเงิน

* เอกสารการค้า
* หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
* Bill of Loading

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการส่งออกสินค้าทางเรือบุคลากรที่ให้คำปรึกษาและรายละเอียดนายิกา พรหมโคตร

087-8021919
Line ID : 086-2951355

สมพร สมมิตรสถาพร

085-0717337
Line ID : taitime

อุมาพร ศรีตระการ

085-9204224
Line ID : sritrakarn02
ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY