ระบบ P&P E- Tracking (Export)
LOGIN Export-E-tracking

ระบบ P&P E- Tracking (export) เนื่องจากการบริการส่งออกสินค้าของบริษัทเราสามารถให้บริการการส่งออกแบบ One Stop Service แบบครบวงจร ณ จุดเดียว ตั้งแต่การแปล Letter of Credit, จัดทำเอกสาร Performa invoice, Invoice, Packing List,จองเรือ (Booking), ผ่านพิธีการศุลกากร, การขนส่งสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์, ออกแบบForm Certificate of Origin, Health Certificate และการเรียกเก็บเงินผ่านแบงค์(ขายตั๋ว) ดังนั้นการทำเอกสารและการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการบริหารจัดการการผลิตของผู้ส่งออกสินค้า ระบบติดตามสถานการณ์ทำงานของการบริการและข้อมูลการส่งออกสินค้าผ่าน Web Application ระบบจะตอบสนองให้ความสะดวกสบาย ทางด้านข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการผลิตและการวางแผนการขนส่งสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ โดยไม่มีข้อจำกัดของเวลา สถานที่ ทำให้ผู้ส่งออกสามารถการควบคุมการทำงานและการวางแผนจัดการสินค้าได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บริการดูผลการดำเนินงานการนำส่งสินค้าจาก

บริษัทฯพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างการดำเนินการ
กรณีลูกค้าต้องการทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวโดยผู้ขอรับบริการดูผลการดำเนินงานการนำส่งสินค้าจาก ระบบ P&P E- Tracking (export) ได้ทันที ผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานการณ์ การดำเนินงานและรายงานการส่งสินค้า ตรวจสอบ ย้อนหลังได้ตลอดเวลาว่าดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้วจาก
P&P E- Tracking (export) โดยตรง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อมายังพนักงานของเรา.

ประโยชน์ที่ผู้นำเข้าจะได้รับจากระบบ E-Tracking (export)

1.สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบ ควบคุมได้ตลอดเวลา
2.ความสะดวกสบาย การเข้าถึงสถานะของการนำเข้าและข้อมูลสินค้าได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
3.ลดขั้นตอนในการประสานงานการรายงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนลง
4.การวางแผนการผลิตและกระจายสินค้าจากข้อมูลที่ได้รับแบบ Real Time
5.ระบบ E-Tracking (import) จะบันทึกข้อมูลต่างๆ ของการทำงานทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
6.ระบบจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯกับลูกค้า

การเข้าใช้ระบบ E-Tracking (export)

ข้อตกลงในการใช้ระบบ
1.ท่านต้องเป็นผู้ใช้บริการการส่งออกสินค้ากับบริษัท
2.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะข้อมูลการส่งออกสินค้าของบริษัทท่านเท่านั้น

ท่านที่สนใจการใช้ระบบ E- Tracking (Import)

ท่านที่สนใจการใช้ระบบ E- Tracking (Export)
สามารถติดต่อขอรายละเอียดของระบบและ User name, Password ได้ที่
1.คุณนายิกา พรหมโครต หัวหน้าแผนก One Stop Export
Mobile : 087-8021919
E-mail : export_doc@onestopim-ex.com
Telephone :(66) 0-2350-2512-16
2.นายศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์ (Admin)
Mobile : 081-9116111
E-mail : sak.pandp@onestopim-ex.com
Telephone :(66) 0-2350-2512-16
3.นางสาวนัชพร ม่วงอ่อน (Admin)
Mobile : 091-867-6851
E-mail : customs_imp@onestopim-ex.co
Telephone :(66) 0-2350-2512-16