"สินค้าที่สำคัญของคุณ กับการดูแลเอาใจใส่โดยผู้ชำนาญการในทุกขั้นตอน"

“the export services your products deserved”บริการส่งออกสินค้าครบวงจร(ONE STOP SERVICE EXPORT)
เพียงแค่ท่านตกลงขายสินค้ากับผู้ซื้อ เราก็พร้อมที่จะดำเนินการทุกขั้นตอน
จนถึงการเรียกเก็บเงินผ่านเอกสารส่งออก สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ CHAT BOX หรือติดต่อ
คุณนายิกา (ตั๊ก ) Tel : 086-2951355
E-mail : pandp@onestopim-ex.com
Telephone :(66) 0-2350-2512-16

ผู้ซื้อ (Importer) ติดต่อซื้อสินค้ากับผู้ขาย (Exporter) ราคา FOB หรือ EX-WORK Purchase Order,
Proforma Invoice

       P&P BROKER EXPORT SERVICES

กรณีชำระผ่าน BANK (Types of payment)
L/C : Letter of Credit
D/P : Document against Payment
D/A : Document against Acceptance

 ผู้ส่งออกทำการผลิต ส่วนทาง P&P จะทำ
การจัดทำเอกสารการค้า Invoice, Packing List

 You can focus on production while
we make invoice and packing list for you.

 P&P มีบริการจองเรือ, เครื่องบิน, รถยนต์
ให้ทันตามกำหนดส่งสินค้าของผู้ซื้อประสานงาน
ตามหมายกำหนดการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอน
เทนเนอร์หรือส่งสินค้าไปยังท่าที่ส่งออก

 We can book sea freight, air freight
and truck for you.

 P&P จัดทำใบขนสินค้าขาออก, ใบกำกับ
การขนย้าย (กรณีสินค้าบรรจุโรงงาน) นัดหมาย
การรับ-ส่งสินค้า

 We issue export entry, delivery order
and schedule pickup and transport goods.

 สำหรับสินค้าที่บรรจุที่โรงงาน รถเทรลเลอร์
จะนำตู้เปล่าไปส่งถึงโรงงานเพื่อบรรจุสินค้าแล้ว
นำตู้สินค้าไปคืนตามที่กำหนดสำหรับสินค้า
ที่บรรจุท่าเรือ / ท่าอากาศยาน P&P INTER
จะนำรถบรรทุกไปรับสินค้ามาบรรจุ ณ ท่าเรือ,
ท่าอากาศยาน โดยจะมีพนักงานควบคุมดูแล
การบรรจุตลอดเวลา

 We provide varied domestic
transportation mode from your factory
or warehouse to airport or seaport.

 P&P มีระบบรายงานสถานะของงานโดย
ภาพและรายละเอียด ในระบบเพื่อให้ผู้ส่งออก
ตรวจสอบและรับทราบรายละเอียดต่างๆใน
ทุกสถานที่และทุกเวลา

 You can track your goods anytime
anywhere by our web application.
There are pictures and information.

 P&P จัดทำและดำเนินการออก Form
Health Certificate, Certificate of Origin
และฟอร์มอื่นๆตามความต้องการของผู้ซื้อ

 We can issue health certificate,
certificate of origin and any forms that
you need.

 เรียกเก็บเงินผ่านเอกสารส่งออกโดยนำ
เอกสารทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อผ่าน
ธนาคารในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินผ่าน BANK:
L/C , D/P , D/A ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด
เพื่อเรียกเก็บเงินผู้ซื้อและส่งสำเนาเอกสาร
ผ่านระบบ E-Mail

 In case your customers use L/C, D/P
or D/A term of payment, we will collect
every needed documents and present it
to the bank to receive payment for you.

 จบการทำงานและทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้
เพื่อเรียกเก็บค่าใช้บริการแก่ผู้ส่งออก (Exporter)

 Summarize the expenses and send you
the invoice