OCEAN FREIGHT

การขนส่งทางทะเลระบบคอนเทนเนอร์ในการนำเข้าสินค้า

รูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุดด้วยต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ำ เหมาะกับการค้าที่มีการแข่งขันด้านต้นทุน สามารถขนสินค้าปริมาณมาก มีความปลอดภัยสูง การขนส่งต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เนื่องจากระยะเวลาการขนส่งใช้เวลานานกว่ารูปแบบอื่น

บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด Logistics Service Provider เชี่ยวชาญการนำเข้าสินค้าจากจีน มี Warehouse ใน 10 เมืองท่าสำหรับรับสินค้า บริการนำเข้าแบบครบวงจร แนะนำเจรจาซื้อขาย ประสานงานผู้ขายด้านเอกสาร ประสานงานการบรรจุสินค้าขาเข้า ตัวแทนเรือ ดำเนินการขนส่งและผ่านพิธีการศุลกากรที่ได้มาตรฐานที่ดำเนินการมากกว่า 29 ปี พร้อมบริการโปรแกรม P&P PORTAL (Import System) ที่ทันสมัย ลูกค้าสามารถติดตาม ตำแหน่ง,ข้อมูล, เอกสาร, ภาพ, ระบบจัดเก็บเอกสาร (Storage Document) และสามารถควบคุม วางแผนงานผ่านโปรแกรม P&P PORTAL (Import System)
LCL (Less Than Container Load)

การขนส่งแบบแชร์พื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์เดียว
ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้าหลายรายรวมกันมาFCL (Full Container Load)

การขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้โดยมีเจ้าของเพียงรายเดียว
เหมาะกับการค้า E-commerce และ SME

QUOTATION VESSEL IMPORT

  
  
  
  

สินค้าส่งปลายทาง

  
  
  
  

ระบบการคิดค่าบริการ นำเข้าทางเรือ

1. การบริการแบบ One Stop Import

1.1 ค่าบริการแบบตู้รวม LCL (Less than Container Load)
1.2 ค่าบริการแบบเต็มตู้ FCL (Full Contrainer Load)

2. การบริการแบบเฉพาะผ่านพิธีการศุลกากร (Customs clearance Service)

2.1 ค่าบริการแบบตู้รวม LCL 20' 40' ซื้อราคา CIF ผู้ขายรับผิดชอบการขนส่งจัดเรือเอง
2.2 ค่าบริการแบบเต็มตู้ FCL 20' 40' ซื้อราคา CIF ผู้ขายรับผิดชอบการขนส่งจัดเรือเอง
บริการที่สะดวกสบายแบบครบวงจร (One Stop Service) สำหรับลูกค้าสำคัญของเรา
1. Contact

  ผู้ซื้อ (Importer) ติดต่อซื้อสินค้ากับผู้ขาย (Exporter) ราคา FOB หรือ Ex-work, Purchase Order, Proforma Invoice บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด บริการช่วยการเจรจา

  BUYER CONTACT TO SUPPLIER ODER THE GOODS,AFTER GET THE PROFORMA INVOICE FROM SUPPLIR PLEASE

2. Booking Vessel

  การจองระวางเรือ, กำหนดการรับบรรทุกสินค้า, ประมาณการวันเรือออกและวันเรือเข้า

  AFTER SUPPLIER CONFIRM CARGOES READY DATE ,WE WILL BOOKING VESSEL SPACE. WE BOOKING FIRST SCHEDULE AFTER DATE OF DELIVERY.

3. Handling

  การติดต่อประสานงานผู้ขาย (Exporter) เกี่ยวกับวันเวลาการส่งมอบสินค้าและประสานงานตัวแทนเรือ (Freight Forwarder) เพื่อการรับมอบสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และรับบรรทุกสินค้าส่งออกมาประเทศปลายทาง

  OUR AGENT IN CHINA WILL CONTACT TO SUPPLIER AND GIVE THEM THE DETAILS SUCH AS WAREHOUSE ADDRESS, CLOSING TIME OF LOADING, ETD, ETA, VESSEL NAME, AFTER SUPPLIER GET THE DETAILS FROM MY AGENT, THEY WILL DELIVERY GOODS TO WAREHOUSE

4. E.T.A and Vessel Expenses

  ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบวันเรือเข้า และค่าใช้จ่าย ดำเนินการแลก D/O (Delivery Order)

  WE WILL RECEIVE ARRIVAL NOTICE FROM AGENT IN THAILAND ARRIVAL DATE, PICK UP DO DATE, EXPENSE AND PLANING OF UNLOAD GOODS TO WAREHOUSE IN BANGKOK PORT.

5. Import Entry

  จัดทำใบขนสินค้าขาเข้า, รายงานค่าภาษีอากร, ชำระภาษีอากร, นัดหมายการขส่งและรับสินค้า

  WHEN WE RECEIVE ACTUAL VESSEL INFORMATION, WE WILL MAKE THE IMPORT ENTRY NAD SEND DUTY WITH EXPENSE TO IMPORTER AND WE WILL PLAN DELIVERY DATE TO IMPORTER

6. Cargo Inspection

  ตรวจปล่อยสนค้า, ทำการขนส่ง ณ ท่าที่นำเข้า

  AFTER IMPORTER MAKE PAYMENT DUTY AND OTHER EXPENSE TO US, WE WILL PROCESS CUSTOMS CLERANCE AT PORT WITH DELIVERY GOODS IN THE SAME DAY.

7. Domestic Transport

  การขนส่งภายในประเทศจากท่าที่นำเข้า ส่งปลายทางที่ผู้ซื้อ (Importer) กำหนด

  WHEN TRUCK OUT FROM PORT, WE WILL GIVE YOU INFORMATION SUCH AS TRUCK ID, DRIVER NAME, QUANTITY OF GOODS FOR EACH TRUCK, TIME OF ARRIVAL AND WE CAN PROVIDE LABOR TO UNLOAD GOODS AT IMPORTER’S WAREHOUSE.

8. Close job

  ปิดการทำงานส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ผู้ซื้อ (Importer)

  WE WILL SEND ALL RECEIPT TO IMPORTER 1 WEEK AFTER CARGOES RELEASE DATE.บริการนำเข้าสินค้าครบวงจรด้วยการขนส่งทางเรือ IMPORT BY SEA FREIGHT (ONE STOP SERVICE)

5 ขั้นตอนบริการนำเข้าสินค้า (เฉพาะพิธีการศุลกากร)STEP 01

ลงทะเบียนศุลกากร

ลงทะเบียนศุลกากร

* บุคคล
* ร้านค้า
* บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

STEP 02

ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร

* INV,PK,B/L แก้ไข
* รับข้อมูลจากเอเยนต์
* แจ้งเร่งรับสินค้า

STEP 03

พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากร

* ใบขนสินค้าขาเข้า
* แจ้งยอด/ชำระภาษี

STEP 04

ตรวจปล่อยสินค้า

ตรวจปล่อยสินค้า

* ศุลกากรปล่อย
* ตรวจนับสินค้าขนส่ง
* ระบบซีลรถบรรทุก

STEP 05

ขนสินค้าส่งปลายทาง

ขนสินค้าส่งปลายทาง

* ตรวจนับสินค้า
* เซ็นรับสินค้า

ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าทางเรือบุคลากรที่ให้คำปรึกษาและรายละเอียดศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์

081-9116111
Line ID : pst567

นายิกา พรหมโคตร

087-8021919
Line ID : 086-2951355

สุธิสา พุทธสุภะ

080-6923081
Line ID : 0806923081
ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 24ปีเพื่อสินค้าท่าน 100% BEST QUALITY