บูรณาการครบจบในที่เดียว (  O N E   S T O P   S E R V I C E  )

ติดต่อผู้ขายสินค้าต่างประเทศ ( HANDLING ) ประสานงาน จัดการขนส่ง

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร FTA ผ่านพิธีการศุลกากร ส่งสินค้าถึงบ้านท่าน

ระบบ P&P E-Tracking import สถานะ ข้อมูล ภาพ ตรวจสอบได้ทุกเวลา

บูรณาการครบจบในที่เดียว (  O N E   S T O P   S E R V I C E  )

แปลข้อกำหนดในเอกสาร  L/C   ขายตั๋วแบงค์ จัดทำเอกสารทางการค้า

จัดการขนส่ง ผ่านพิธีการศุลกากร จัดทำเอกสารต้นทุน ออก FORM C/O

ระบบ P&P E-Tracking export สถานะ ข้อมูล ภาพ ตรวจสอบได้ทุกเวลา

กรมศุลกากรรับรองระดับมาตรฐาน AEO (  A E O   C E R T I F I C A T E  )

ผู้ชำนาญการกรมศุลกากร มีความเชี่ยวชาญประเภทพิกัด (HS CODE)

สิทธิประโยชน์ทางการค้าและระบบพิธีการศุลกากรและระบบตรวจสอบ

ภายใน เพื่อผลประโยชน์ของผู้นำเข้าส่งออกสินค้า

FREE FREIGH ขนส่งสินค้าจีน 0-15 คิว(CBM) ฟรี! ค่าขนส่งจาก 6 เมืองท่า

และค่าใช้จ่าย Local Charge รับสินค้าที่จีน 10 เมืองท่า สามารถลดต้นทุนได้ทันใจ

จีน ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น Booking Shipping Particular

Bill of Lading ส่งออกทางเครื่องบิน

สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA  (  F R E E   T R A D E   A R E A  )

ตรวจสอบการได้สิทธิประโยชน์ของสินค้าในทุกข้อตกลงตามประกาศคำสั่ง

ของกรมศุลกากร เพื่อยกเว้นภาษีอากร พร้อมบริการตรวจสอบ FORM FTA

P & P PREMIER TRADE

SME NATION AWARDS 2019
photo
AEO CERTIFICATE
photo
ISO 9001 CERTIFICATE
photo
บริการส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดของคุณ “Best Logistics Service For You”
 • P AND P E-Tracking IMPORT

  ระบบติดตามข้อมูลการนำเข้าสินค้าให้บริการผู้นำเข้า
  สินค้าผ่าน Web Application ทางด้านข้อมูล เพื่อตอบสนองสถานะข้อมูลการนำเข้าและภาพสินค้าระวางการขนส่ง    Read more

 • P AND P E-Tracking EXPORT

  ระบบติดตามข้อมูลการส่งออกสินค้าให้บริการผู้ส่งออกสินค้าผ่าน Web Applicationทางด้านข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการผลิตและการวางแผนการขนส่งสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์    Read more

สิทธิประโยชน์ตามความตกลง
เขตการค้าเสรี FTA

photo
 • - ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
 • - เงื่อนไขการได้รับสิทธิ
 • - สาระสำคัญที่กระทบสิทธิยกเว้นอากร
 • - รายการสินค้านำเข้าที่ได้รับสิทธิลดหรือยกเว้นอากร

REad more

Our Customer