ชิปปิ้ง (Shipping) อันดับ1 ประสบการณ์ 20ปี สินค้าFTA อากรขาเข้า 0% กรมศุลกากรรับรอง บริการครบวงจร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ISO 9001 : 2008
ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน..ISO 9001:2008/ความปลอดภัยระดับมาตรฐาน AEO  
 
 
   

ศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด ผู้ให้บริการเกี่ยวกับพิธีการ
ศุลกากรและการขนส่งมาเป็น เวลามากกว่า20 ปี ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการให้บริการที่รวดเร็ว ความถูกต้องของเอกสาร
ระบบรายงานที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าของการให้บริการ
(Value Added) ให้แก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า  บริษัทจึงจัดตั้ง ศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Import- Export Center)เพื่อให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า
ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ณ จุดเดียว โดยบริษัทจะส่งผ่าน
คุณค่าบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประหยัด และตรงต่อเวลา ด้วยความเชี่ยวชาญในอาชีพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
ปัจจุบันบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008และ เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

 


 


Website counter
HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 15-Apr-2016